Warning: Creating default object from empty value in /home/u89419/autoadam.info/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 1103

Warning: Creating default object from empty value in /home/u89419/autoadam.info/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Tabelul amenzilor

Tabelul amenzilor

  CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI

articolul

Esenţa contravenţiei

Sacţiunea

197 al.1

Prestarea serviciilor de transport de călători de către transportul urban, suburban, interurban, la comandă şi de către taxiuri în lipsa certificatului de conformitate

amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

197 al.2

Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de către conducătorul de maxi-taxi, de autobuz de rută interurbană sau internaţională

amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale

197 al.3

Prestarea de servicii în domeniul parcărilor şi în parchinguri în lipsa certificatului de conformitate

amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

197 al.4

Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă şi/sau în actele de autorizare a activităţii agentului transportator, eliberate de organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare

amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale

198 al.1

Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei trenurilor

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale

198 al.2

Deteriorarea intenţionată a liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii

amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale

198 al.3

Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată

avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale

198 al.4

Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locuri stabilite

avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale

199 al.1

Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare

amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an

199 al.2

Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale

199 al.3

Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în cele portuare, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări

amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

199 al.4

Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare

amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale

200 al.1

Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

200 al.2

Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată

amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

200 al.3

Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare

amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

201 al.1

Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic

amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale

201 al.2

Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale

201 al.3

Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor

amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale

202

Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore

203 al.1

Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de marfă

amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.

203 al.2

Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore

203 al.3

Fumatul în troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în nave

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore

204

Călătoria fără bilet cu transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale

amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale

205

Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale

amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale

206 al.1

Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei portului

amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

206 al.2

Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor

amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

207

 Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepţia vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizaţia de rigoare, neînregistrate în modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat

amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale

208 al.1

Lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare şi instalaţii asemănătoare indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc la aglomerarea păsărilor, fapt ce prezintă un pericol pentru zborurile aeronavelor

amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

208 al.2

Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile

amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

208 al.3

Deteriorarea utilajelor de aeroport (aerodrom), a indicatoarelor de aeroport (aerodrom), a aeronavelor şi a utilajelor lor

amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

209

Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu excepţia aerogării

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale

210 al.1

Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de comandantul aeronavei

amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale

210 al.2

Încălcarea regulilor de fotografiere, de filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la bordul aeronavei

avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale

211

Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice

amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

212

Încălcarea regulilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale stabilite de reglementările aeronautice naţionale

amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

213

Încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor

amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

214 al.1

Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori) a atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător

amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.

214 al.2

Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat

amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de exercitare a atribuţiilor pe o perioadă de 6 lun

214 al.3

Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în care este angajat personalul aeronautic

amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

214 al.4

Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în cazul calificărilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum şi în cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia

amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

215

 Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă a timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, neefectuarea evidenţei timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor echipajelor de zbor

amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

216 al.1

Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei

amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice

216 al.2

Transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizaţiei corespunzătoare

amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a companiei aeriene

217

 Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculată pentru condiţiile de zbor

amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

218

Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei

amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

219

Efectuarea transporturilor aeriene fără asigurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor şi fără asigurarea răspunderii civile faţă de terţi

amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

220

Neinformarea intenţionată de către operatorul aerian a autorităţilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice

amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

221 al.1

Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie în lipsa certificatului de conformitate

amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

221 al.2

Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

222

Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale

amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

223

Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră

amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale

224 al.1

Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care duc încărcături a căror scurgere provoacă murdărirea îmbrăcămintei rutiere, acoperirea ei cu gheaţă sau diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere

amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

224 al.2

Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a restricţiilor de tonaj sau de gabarit

amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

225 al.1

Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial

amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale

225 al.2

Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune

amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

226 al.1

Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea pe banda de separaţie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor de lemn la mai puţin de 100 de metri de acestea

amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale

226 al.2

Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea, amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare neautorizate în zona de protecţie a drumului

amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale

226 al.3

Executarea fără autorizaţie în zona de protecţie a drumului a unor lucrări ce ar periclita stabilitatea şi integritatea lui

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

227 al.1

Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere

amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

227 al.2

Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de folosinţă generală

amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

  O unitate standard este de 20 de lei.